Niklas Lundblad & Kjell Lindström
3 625,00 kr

Diplomerad trendspanare. E-kursen för professionell omvärldsbevakning!

En kunskapsfylld och heltäckande utbildning i strategisk omvärlds-bevakning. Boka nu!

Niklas Lundblad & Kjell Lindström
795,00 kr

Medarbetarskolan - baskurs

Att vara en professionell medarbetare i komplexa verksamheter.

Niklas Lundblad & Kjell Lindström
3 625,00 kr

Diplomerad trendspanare- för dig som arbetar med omvärld, framtid och strategiska frågor.

En kunskapsfylld och heltäckande utbildning i strategisk omvärlds-bevakning. Boka nu!

Niklas Lång & Kjell Lindström
Utan kostnad

GRATIS WORKSHOP. Kyrka & management

Niklas Lång & Kjell Lindström
1 500,00 kr

Workshops 1- 4. Kyrka & management

Fakturabetalning? Se kursbeskrivning. Lanseras i april 2017

Niklas Lång & Kjell Lindström
1 500,00 kr

Workshops 5- 8. Kyrka & management

Fakturabetalning? se kursbeskrivning Lanseras i april 2017