Medarbetarskolans baskurs

Medarbetarskolan. Ditt stöd i en komplex verksamhet. Pris inkl moms. | undervisas av Niklas Lundblad & Kjell Lindström

Kursbeskrivning

Medarbetarskolans baskurs ger perspektiv, insikter och verktyg för att utveckla rollen som professionell medarbetare.

I e-kursen diskuteras hur rollen som medarbetare förändrats och vilka krav som ställs idag. Kraven och förväntningarna på medarbetare i komplexa verksamheter blir alltmer lika de som ställs på chefer och ledare. I kursen sätter vi fokus på att se helheten i verksamheten, att förstå organisationen, systemen, eget ansvarstagande och att leda sig själv.

Vi har tagit det bästa från våra ledarutbildningar och satt ihop tre delar med fokus på medarbetarroll, komplex organisation och värderingar. Kursen består av lektionspass (videos) och arbetsmaterial att arbeta med mellan passen.

Varje avsnitt är ca 45 min långt och fokuserar ett centralt tema i den förändrade rollen som medarbetare. Du kommer få ett avsnitt i veckan med start vid anmälan.

Till varje kursavsnitt finns kursmaterial och övningar att ladda ner samt ett antal frågor kring varje kapitel. Kursen beräknas totalt ta ca 5 timmar att genomföra. Efter genomgången kurs får du våra hurra-rop samt ett kursdiplom färdigt att använda för Linkedin-  och självklart att sätta upp vid skrivbordet.

Kursen finns tillgänglig för dig 3 månader. Dvs du har tillgång till allt material inklusive nedladdningsbara PDF i tre månader. Skulle du behöva mer tid så hör av dig!

Vi har gjort en introduktionsfilm om vår kurs som du gärna kan rekommendera till din chef, er HR-funktion eller ledningen för er verksamhet.

Är ni fler som vill gå kursen i ditt företag/ organisation?

3- 6 deltagare: 5 % rabatt 

7-12 deltagare: 10% rabatt

Fler än 12 deltagare - kontakta oss för en offert. 

Vill du betala med faktura i stället för kort? Betala via vår web-shop!


Niklas Lundblad & Kjell Lindström
Niklas Lundblad & Kjell Lindström
Föreläsare

Kjell Lindström har sin bakgrund som forskare och lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet. Kjell är verksam som trendspanare, konsult, författare och föreläser bl a på Handelshögskolans Executive-program.

Kjell ger ut omvärldsbevakningsbrevet ”noden trender” sedan 2005 och har bl a skrivit ”Bortom tankefällan”, ”Äkta organisation” och ”Den nakna ledningsgruppen”. Han tilldelades 2013 ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR.

Niklas Lundblad är i grunden beteendevetare/pedagog med fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Efter 14 år vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) i Uppsala fortsatte han till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som chef för Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Idag arbetar Niklas i det egna företaget Lundblad organisation och ledarskap, LoL.

Niklas är verksam som konsult, föreläsare och kurs/programledare. Han leder bl. a. ledarutvecklingsprogram vid Örebro universitet och det kvalificerade utvecklingsprogrammet Högre chefer i staten (HCIS). Niklas är också författare till böcker som "Fönster mot framtiden", "Spanarna på Future Street" och "Organisationer söker sin omvärld".

Kursinnehåll

Del 1: Medarbetare - roll, funktion och uppdrag.
47:59
Video Del 1: Medarbetare- roll, funktion och uppdrag.
Material Del 1: Medarbetare - roll, funktion och uppdrag
Frågor att besvara- del 1: Medarbetare - roll, funktion och uppdrag
Del 2: Din roll i ett organisatoriskt landskap
49:16
Video Del 2: Din roll i ett organisatoriskt landskap
Material Del 2: Din roll i ett organisatoriskt landskap
Frågor att besvara: Del 2: Din roll i ett organisatoriskt landskap
Del 3: Medarbetarrollen och "det som sitter i väggarna".
47:04
Video Del 3: Medarbetarrollen och "det som sitter i väggarna".
Material Del 3: Medarbetarrollen och "det som sitter i väggarna".
Frågor att besvara Del 3: Medarbetarrollen och "det som sitter i väggarna".