Varför en kurs i medarbetarskap?

  • Lär dig leda dig själv och ditt arbete

    Medarbetarskolans baskurs ger perspektiv, insikter och verktyg för att utveckla rollen som professionell medarbetare.

Kursinnehåll

Tidsåtgång ca 4 tim

Kurspresentation

I e-kursen diskuteras hur rollen som medarbetare förändrats och vilka krav som ställs idag. Kraven och förväntningarna på medarbetare i komplexa verksamheter blir alltmer lika de som ställs på chefer och ledare. I kursen sätter vi fokus på att se helheten i verksamheten, att förstå organisationen, systemen, eget ansvarstagande och att leda sig själv.

Vi har tagit det bästa från våra ledarutbildningar och satt ihop tre delar med fokus på rollförskjutningar, komplex organisation och värderingar/ kultur. 

Varje avsnitt är ca 45 min långt och fokuserar ett centralt tema i den förändrade rollen som medarbetare.

Till varje kursavsnitt finns kursmaterial och övningar att ladda ner samt ett antal frågor som ska besvaras efter varje kapitel. Kursen beräknas totalt ta ca 4-5 timmar att genomföra. Efter genomgången kurs får du våra hurra-rop samt ett kursdiplom färdigt att använda för Linkedin-  och självklart att sätta upp vid skrivbordet.

Kursen finns tillgänglig för dig 4 månader. Dvs du har tillgång till allt material inklusive nedladdningsbara PDF i fyra månader. Skulle du behöva mer tid så hör av dig!

Vi har gjort en introduktionsfilm om vår kurs som du gärna kan rekommendera till din chef, er HR-funktion eller ledningen för er verksamhet.

Det går utmärkt att skräddarsy e-kursen utifrån era egna verksamhetsbehov, se våra förslag nedan.

Vill du betala med faktura i stället för kort? Betala via vår web-shop här!

Är ni fler som vill gå kursen i ditt företag/ organisation? Här finns en prislista med mängdrabatter och skräddarsydda paket.

Tips för dig som vill köpa in till er verksamhet: 

TIPS 1. Skräddarsydda frågeställningar för din organisation/ företag
- Givetvis kan vi anpassa kursens frågeställningar till din organisation/ företag. Varje avsnitt i e-kursen avslutas med ett antal frågeställningar. När alla tre filmer är sedda och samtliga frågeställningar besvarade får deltagaren ett diplom. Om ni vill ha mer anpassade frågor som baseras på er unika verksamhet så kan vi skapa en skräddarsydd variant.

TIPS 2.  Lägg till egen kurssida för er organisation/ företag 
- Vi kan ordna en egen kurssida. På så vis får ni en skräddarsydd e-kurs som även kan presenteras med egna loggor , egen text, videos etc

TIPS 3.  Lägg till egen inledning till satsningen - video med VD, GD, HR-chef 
- Vi kan även ordna en egen kurssida där ni lägger med en inledande presentation med VD, GD eller HR-chef eller motsvarande.

TIPS 4.  Flipped learning i er organisation/ företag

- Vi kan även rekommendera att göra en flipped learning-insats- samla medarbetarna till en utvecklingsdag efter att alla gått igenom e-kursen och fått diplom. Ni kan då fördjupa er i specifika områden ni vill utveckla, plocka in lämpliga föredragshållare och ordna work-shops kring era nyckelfrågor. På det viset kan ni förstärka lärandet i e-kursen och samtidigt utveckla organisationen. Vill ni så hjälper vi till med planering och/ eller genomförande av en sådan utvecklingsdag.

TIPS 5. Beställ prov-kurs gratis

- Behöver du/ ni testa kursen inför användning i er verksamhet? Vi ordnar givetvis prova-på-exemplar kostnadsfritt. Då kan ni testa e-kursen i 2 veckor - maila till oss så ordnar vi det!

Lärare

Kjell Lindström har sin bakgrund som forskare och lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet. Kjell är verksam som trendspanare, konsult, författare och föreläser bl a på Handelshögskolans Executive-program. Kjell ger ut omvärldsbevakningsbrevet ”noden trender” sedan 2005 och har bl a skrivit ”Bortom tankefällan”, ”Äkta organisation” och ”Den nakna ledningsgruppen”. Han tilldelades 2013 ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR.


Niklas Lundblad är i grunden beteendevetare/pedagog med fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Efter 14 år vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) i Uppsala fortsatte han till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som chef för Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Idag arbetar Niklas i det egna företaget Lundblad organisation och ledarskap, LoL.  Niklas är verksam som konsult, föreläsare och kurs/programledare. Han leder bl. a. ledarutvecklingsprogram vid Örebro universitet och det kvalificerade utvecklingsprogrammet Högre chefer i staten (HCIS). Niklas är också författare till böcker som "Fönster mot framtiden", "Spanarna på Future Street" och "Organisationer söker sin omvärld".

Dags att uppgradera medarbetarskapet?

Se dina medarbetare växa!

Köp kursen nu