Från organisation till organisering.

  • Varför lära sig mer om detta?

    Du får kunskaper och insikter som ger dig bättre överblick, strategisk förmåga och genomslagskraft.
 E-kursen riktar sig till dig som är chef, arbetsledare, projektledare, processledare, konsult eller kunskapsarbetare i en komplex verksamhet.

  • Innehåll

    Avsnittet Från organisation till organisering ger dig kunskaper om hur du kan förhålla dig professionellt, grunderna i strategiskt förhållningssätt och vilka kunskaper framtidens arbetsliv kommer att kräva.

  • Upplägg

    E-kursen innehåller tre korta föreläsningar ca 7-9 minuter samt arbetsuppgifter. Du får även en dokumentation i PDF-format.

Det här låter intressant!

Din guide

Kjell Lindström

Organisationskonsult och föreläsare

Kjell Lindström

Kjell har en bakgrund som forskare och lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet samt över 30 års erfarenhet som rådgivare, föreläsare, trendspanare och organisationsutvecklare. Hans specialområden är trender och framtidsfrågor i arbetslivet samt organisationsfrågor i komplexa organisationer.

Testa vårt prov-avsnitt!

Anmäl dig här