Varför en kurs i medarbetarskap?

Tidsåtgång ca 2 tim

 • Lär dig som medarbetare att leda dig själv och ditt arbete!

  E-kursen i medarbetarskap ger perspektiv, insikter och verktyg för att utveckla rollen som professionell medarbetare.

Omdömen om kursen

5 Omdömen

Omdöme

Anna-Lena Maki-Heikkila

Mycket bra utbildning, tänkvärt för medarbetare. Varför är jag på min arbetsplats, vad kan jag göra för att uppnå målen. Frågor lyfts som kan vara svåra att ...

Läs mer

Mycket bra utbildning, tänkvärt för medarbetare. Varför är jag på min arbetsplats, vad kan jag göra för att uppnå målen. Frågor lyfts som kan vara svåra att prata om på en arbetsplats. Ger möjlighet till reflektion om hur jag framhåller mig själv i förhållande till andra.

Läs mindre
4 Omdömen

Medarbetarrollen i komplex verksamhet

Therese Cederblom

4 Omdömen

Medarbetarskolan - baskurs

Susanne Wallgren

Jättebra och intressant!

Jättebra och intressant!

Läs mindre
5 Omdömen

Bra utbildning

Emelie Arvidsson

5 Omdömen

Intressant

Sarita Hamedovic

Väldigt bra beskrivning av medarbetarskap. Bra diskussionsfrågor. Presentation är tillämpningsbar till alla organisationer oavsett branschen.

Väldigt bra beskrivning av medarbetarskap. Bra diskussionsfrågor. Presentation är tillämpningsbar till alla organisationer oavsett branschen.

Läs mindre

Kursinnehåll

Tidsåtgång ca 2 tim

 • 1

  Introduktion. Ca 5 min.

  • Introduktion

 • 2

  Du som anställd och medarbetare. Ca 18 min.

  • 1. Föreläsning.

  • Avsnitt 1. Arbetsuppgifter att besvara och skicka in.

  • 1: Goda råd. Sammanställning

  • 1. Bra frågor. Sammanställning.

  • 1. Dokumentation.

 • 3

  Att ta sin roll. Ca 16 min.

  • 2. Föreläsning.

  • Avsnitt 2. Arbetsuppgifter att besvara och skicka in.

  • 2. Goda råd. Sammanställning.

  • 2. Bra frågor. Sammanställning.

  • 2. Dokumentation.

 • 4

  Sammanhanget och rollen. Ca 24 min.

  • 3. Föreläsning.

  • Avsnitt 3. Arbetsuppgifter att besvara och skicka in.

  • 3. Goda råd. Sammanställning.

  • 3. Bra frågor. Sammanställning.

  • 3. Dokumentation.

 • 5

  Att utvecklas i sin roll. Ca 21 min.

  • 4. Föreläsning.

  • Avsnitt 4. Arbetsuppgifter att besvara och skicka in.

  • 4. Goda råd. Sammanställning.

  • 4. Bra frågor. Sammanställning.

  • 4. Dokumentation.

 • 6

  Kursutvärdering. Ca 3 min.

  • Några utvärderingsfrågor till dig.

Kurspresentation

Till dig chef/ledare som vill stärka medarbetarskapet

E-kursen är ett effektivt verktyg för medarbetarutveckling och ger dig stöd, struktur och bra diskussionsunderlag vid exempelvis arbetsplatsträffar. 

- Vi lyfter viktiga frågor som stärker arbetskulturen

- Vi strävar efter en ökad förståelse för de krav en modern verksamhet ställer på medarbetare (inklusive chefer)

- Vi pekar på betydelsen av tillit, egna initiativ och ansvarstagande

- Vi bidrar till att skapa en ökad handlingsberedskap för framtida utmaningar

– Kursen är perfekt vid distansarbete

- Priset är förmånligt

I e-kursen diskuteras hur rollen som medarbetare förändrats och vilka krav som ställs idag. Kraven och förväntningarna på medarbetare i komplexa verksamheter blir alltmer lika de som ställs på chefer och ledare. I kursen sätter vi fokus på att se helheten i verksamheten, att förstå organisationen, systemen, eget ansvarstagande och att leda sig själv.

Vi har tagit det bästa från våra ledarutbildningar och satt ihop en kurs i fyra delar med fokus på rollförskjutningar, komplex organisation och värderingar/ kultur. 

E-kursen passar väl in i utvecklingsarbeten med fokus på tillitsbaserad styrning och ledning

Varje avsnitt är ca 20 min långt och fokuserar ett centralt tema i den förändrade rollen som medarbetare.

Till alla fyra kursavsnitt finns kursmaterialet att ladda ner. Till varje avsnitt finns även PDFr med goda råd, kloka frågor att ställa sig som medarbetare samt ett antal arbetsuppgifter att genomföra efter varje kapitel. Kursen beräknas totalt till ca 2 timmar. 

Kursen köps och finns sedan tillgänglig så länge deltagaren behöver den. I de skräddarsydda versionerna kan ni bestämma annorlunda. 

Det går utmärkt att skräddarsy e-kursen utifrån egna verksamhetsbehov, se våra förslag nedan.

Vad kostar kursen att köpa in till hela företaget/ organisationen? Här finns en prislista med mängdrabatter och skräddarsydda paket.

Här kommer några tips till dig som chef/ HR och är intresserade av kursen för er verksamhet: 

TIPS 1. Starta satsningen med en föreläsning på temat.

Kursledarna föreläser gärna hos er som inledning på satsningen. Med en föreläsning 2-8 tim belyses de nya förutsättningarna för medarbetare i komplexa verksamheter- som att man förväntas leda sig själv mycket självständigt och kunna hantera organisation, system, kommunikation etc

TIPS 2.  Egen kurssida för er organisation/ företag 
Vi gör en skräddarsydd kurssida. På så vis får ni en e-kurs som även kan presenteras med egna loggor , egen text, videos etc

Självklart kan kursen också läggas in i era egna interna kurssystem.

TIPS 3. Skräddarsydda frågeställningar för din organisation/ företag
Gör ni en egen kurssida så anpassar vi gärna kursens frågeställningar utifrån era verksamhetsbehov. Varje avsnitt i e-kursen avslutas med ett antal frågor att besvara. Om ni  vill ha anpassade frågor som baseras på er  verksamhet så skapar vi en skräddarsydd variant. 

TIPS 4. Öka det organisatoriska lärandet genom att arbeta med svaren på kursfrågorna

Om önskemål finns så avidentifierar/ anonymiserar vi alla kursdeltagares svar och skickar till HR/ledning för fortsatt arbete med medarbetarfrågorna.

TIPS 5.  Lägg till egen inledningsfilm till satsningen - inspelad intro med VD, GD, HR-chef 
På er egen kurssida kan ni lägga till inledande presentation med VD, GD eller HR-chef eller motsvarande.

TIPS 6. Flipped learning i er organisation/ företag

- Vi kan även rekommendera att göra en flipped learning-insats- samla medarbetarna till en utvecklingsdag efter att alla gått igenom e-kursen. Ni kan då fördjupa er i specifika områden ni vill utveckla, plocka in lämpliga föredragshållare och ordna workshops kring era nyckelfrågor. På det viset kan ni förstärka lärandet i e-kursen och samtidigt utveckla organisationen. Vill ni så hjälper vi till med planering och/ eller genomförande av en sådan utvecklingsdag.  

TIPS 6. Beställ prov-kurs gratis

- Vill du/ ni testa kursen inför användning i er verksamhet? Vi ordnar givetvis prova-på-exemplar kostnadsfritt. Välkommen att testa e-kursen i 2 veckor - maila till oss så ordnar vi det!

Lärare

Kjell Lindström har sin bakgrund som forskare och lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet. Kjell är verksam som trendspanare, konsult, författare och föreläser bl a på Handelshögskolans Executive-program. Kjell ger ut omvärldsbevakningsbrevet ”noden trender” sedan 2005 och har bl a skrivit ”Bortom tankefällan”, ”Äkta organisation” och ”Den nakna ledningsgruppen”. Han tilldelades 2013 ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR.


Niklas Lundblad är i grunden beteendevetare/pedagog med fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Efter 14 år vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) i Uppsala fortsatte han till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som chef för Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Idag arbetar Niklas i det egna företaget Lundblad organisation och ledarskap, LoL.  Niklas är verksam som konsult, föreläsare och kurs/programledare. Han leder bl. a. ledarutvecklingsprogram vid Örebro universitet och det kvalificerade utvecklingsprogrammet Högre chefer i staten (HCIS). Niklas är också författare till böcker som "Fönster mot framtiden", "Spanarna på Future Street" och "Organisationer söker sin omvärld".

Dags att uppgradera medarbetarskapet?

Se dina medarbetare växa till medledare