Diplomerad trendspanare.

Faktura? se Kursbeskrivning • OBS! pris inkl moms | Lärare Niklas Lundblad & Kjell Lindström

KursbeskrivningMålet med utbildningen Diplomerad trendspanare är att förse dig med kunskaper i form av teorier, modeller och verktyg för att bedriva en professionell och strategisk omvärldsbevakning i ditt företag/ organisation.Du som deltar arbetar förmodligen redan idag med din organisations strategiska frågor eller är på väg in en sådan roll. Utbildningen passar utmärkt för dig som är chef, som sitter i ledningsgrupp, arbetar i stabsfunktion eller är anställd för att bedriva/ stödja utveckling i en verksamhet.

Utbildningen innehåller 7 kursavsnitt á ca 45 minuter (filmer) och arbetsmaterial i PDF-format. Under kursperioden finns ett slutet kursforum där lärarna Kjell Lindström och Niklas Lundblad finns tillgängliga för dialog. Varje avsnitt examineras med ett antal frågor att besvara. Godkänd kurs ger ett kursdiplom. I kursavgiften ingår 1000 kr rabatt på konferensen Spanarna på Future Street 14 dec 2017.

Avsnitten fokuserar olika delar för en professionell omvärldsspaning och har följande rubriker.
- Trendspaning - utgångspunkterna.
- Spaning och förhållningssätt.
- Trendspanarkartan- hur ser din omvärld ut?
- Informationsskällor- var hittar du relevant information?
- Vem kan man lita på?
- Att få genomslag i komplexa system.
- Vad väntar runt hörnet?

När du anmält dig kommer du att få ett nytt avsnitt varje torsdag. Totalt beräknar vi att du behöver lägga ner ca 12 timmar för utbildningen.

Utbildningen finns tillgänglig för dig fyra månader efter kursstart. Dvs du kan arbeta med kursen och har tillgång till alla avsnitt och arbetsmaterial fyra månader. Även arbetsmaterial (PDF) kan laddas ner t om dess.

Här på sidan kan du betala direkt med kreditkort.

Vill du i stället ha en faktura så klicka på länken här och följ instruktionerna:
JAG VILL BETALA MED FAKTURA

Just nu finns också vår kostnadsfria prova-på-kurs som du kan boka här.

Är ni fler som vill gå utbildningen i din företag/ organisation?
3- 6 deltagare: 5 % rabatt
7-12 deltagare: 10% rabatt
Fler än 12 deltagare - kontakta oss för en offert.
Niklas Lundblad & Kjell Lindström
Niklas Lundblad & Kjell Lindström
Föreläsare

Kjell Lindström har sin bakgrund som forskare och lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet. Kjell är verksam som trendspanare, konsult, författare och föreläser bl a på Handelshögskolans Executive-program.

Kjell ger ut omvärldsbevakningsbrevet ”noden trender” sedan 2005 och har bl a skrivit ”Bortom tankefällan”, ”Äkta organisation” och ”Den nakna ledningsgruppen”. Han tilldelades 2013 ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR.

Niklas Lundblad är i grunden beteendevetare/pedagog med fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Efter 14 år vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) i Uppsala fortsatte han till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som chef för Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Idag arbetar Niklas i det egna företaget Lundblad organisation och ledarskap, LoL.

Niklas är verksam som konsult, föreläsare och kurs/programledare. Han leder bl. a. ledarutvecklingsprogram vid Örebro universitet och det kvalificerade utvecklingsprogrammet Högre chefer i staten (HCIS). Niklas är också författare till böcker som "Fönster mot framtiden", "Spanarna på Future Street" och "Organisationer söker sin omvärld".

Ring Kjell på 070-569 50 80

Ring Niklas på 070-540 32 39

Kursinnehåll

1. Trendspaning - utgångspunkterna
46:33
Avsnitt 1: Trendspaning - utgångspunkterna (Film - ca 45 min)
Dokumentation avsnitt 1: Trendspaning - utgångspunkterna
Frågor efter avsnitt 1: Trendspaning - utgångspunkterna
2. Spaning och förhållningssätt
44:46
Avsnitt 2: Spaning och förhållningssätt (Film - ca 45 min)
Dokumentation & arbetsblad avsnitt 2: Spaning och förhållningssätt
Frågor efter avsnitt 2: Spaning och förhållningssätt
3. Trendspanarkartan - hur ser DIN omvärld ut?
46:02
Avsnitt 3. Trendspanarkartan -hur ser DIN omvärld ut? (Film ca 45 min)
Dokumentation & arbetsblad avsnitt 3: Trendspanarkartan - hur ser DIN omvärld ut?
Frågor efter avsnitt 3: Hur ser DIN omvärld ut?
4. Informationskällor - var hittar du relevant information?
50:29
Informationskällor - var hittar du relevant information (Film - ca 45 min)
Dokumentation & arbetsblad avsnitt 4: Informationskällor - var hittar du relevant information?
4. Frågor efter avsnitt 4: Var hittar du relevant information?
5. Vem kan man lita på? Från trendspaning till beslutsunderlag
47:59
Avsnitt 5. Vem kan man lita på? Från trendspaning till beslutsunderlag (Film ca 45 min)
Dokumentation och arbetsblad avsnitt 5: Vem kan man lita på? Från trendspaning till beslutsunderlag
5. Frågor efter avsnitt 5: Vem kan man lita på? Från trendspaning till beslutsunderlag
6. Att få genomslag i komplexa system
49:10
Avsnitt 6. Att få genomslag i komplexa system (Film ca 45 min)
Dokumentation och arbetsblad avsnitt 6: Att få genomslag i komplexa system
Frågor efter avsnitt 6: Att få genomslag i komplexa system
7. Vad väntar runt hörnet?
44:57
Avsnitt 7. Vad väntar runt hörnet? (Film ca 45 min)
Dokumentation avsnitt 7: Vad väntar runt hörnet?
Frågor efter avsnitt 7: Vad väntar runt hörnet?